Giỏ hàng [101]

Stt Hình Sản Phẩm Số Lượng Giá bán Thành Tiền
1 SẢN XUẤT DÂY NI LÔNG

SẢN XUẤT DÂY NI LÔNG

Mã SP: DNL11

Xoá

Liên hệ Liên hệ
2 DÂY NYLON CUỘN

DÂY NYLON CUỘN

Mã SP: DNL10

Xoá

Liên hệ Liên hệ
3 DÂY NILON CỘT HÀNG ĐÓNG GÓI

DÂY NILON CỘT HÀNG ĐÓNG GÓI

Mã SP: DNL3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
4 DÂY NILON BUỘC HÀNG

DÂY NILON BUỘC HÀNG

Mã SP: DNL1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
5 DÂY NILON CUỘN

DÂY NILON CUỘN

Mã SP: DNL2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
6 DÂY BẸ NILON

DÂY BẸ NILON

Mã SP: DNL4

Xoá

Liên hệ Liên hệ
7 DÂY NYLON CAO CẤP

DÂY NYLON CAO CẤP

Mã SP: DNL5

Xoá

Liên hệ Liên hệ
8 DÂY BẸ NYLON CUỘN CAO CẤP

DÂY BẸ NYLON CUỘN CAO CẤP

Mã SP: DNL6

Xoá

Liên hệ Liên hệ
9 DÂY KẼM NILON

DÂY KẼM NILON

Mã SP: DNL7

Xoá

Liên hệ Liên hệ
10 DÂY NILON ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

DÂY NILON ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

Mã SP: DNL8

Xoá

Liên hệ Liên hệ
11 DÂY BUỘC NHỰA

DÂY BUỘC NHỰA

Mã SP: DNL9

Xoá

Liên hệ Liên hệ
12 DÂY NI LÔNG ĐEN CỘT BÓ

DÂY NI LÔNG ĐEN CỘT BÓ

Mã SP: DNL12

Xoá

Liên hệ Liên hệ
13 TÚI ĐỰNG RÁC THÔNG DỤNG

TÚI ĐỰNG RÁC THÔNG DỤNG

Mã SP: TR1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
14 TÚI ĐỰNG RÁC CAO CẤP

TÚI ĐỰNG RÁC CAO CẤP

Mã SP: TR2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
15 TÚI RÁC CUỘN MÀU ĐEN

TÚI RÁC CUỘN MÀU ĐEN

Mã SP: TR3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
16 TÚI ĐỰNG RÁC NHIỀU MÀU GIÁ SỈ

TÚI ĐỰNG RÁC NHIỀU MÀU GIÁ SỈ

Mã SP: TR4

Xoá

Liên hệ Liên hệ
17 TÚI RÁC CUỘN ĐẠI, TRUNG, TIỂU GIÁ SỈ RẺ TPHCM

TÚI RÁC CUỘN ĐẠI, TRUNG, TIỂU GIÁ SỈ RẺ TPHCM

Mã SP: TR5

Xoá

Liên hệ Liên hệ
18 CƠ SỞ CUNG CẤP SỈ TÚI ĐỰNG RÁC TẠI TPHCM

CƠ SỞ CUNG CẤP SỈ TÚI ĐỰNG RÁC TẠI TPHCM

Xoá

Liên hệ Liên hệ
19 TÚI XỐP ĐEN 2 QUAI

TÚI XỐP ĐEN 2 QUAI

Mã SP: TXD1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
20 BAO BÌ NILON ĐEN

BAO BÌ NILON ĐEN

Mã SP: BXĐ3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
21 TÚI XỐP MÀU

TÚI XỐP MÀU

Mã SP: TXM1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
22 BAO XỐP HỒNG GIÁ RẺ

BAO XỐP HỒNG GIÁ RẺ

Mã SP: TXM2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
23 BAO XỐP TRẮNG GIÁ SỈ

BAO XỐP TRẮNG GIÁ SỈ

Mã SP: TXM3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
24 TÚI XỐP MỠ

TÚI XỐP MỠ

Mã SP: TXM01

Xoá

Liên hệ Liên hệ
25 TÚI XỐP BÓNG MỠ TỪ 0.5KG ĐẾN 20KG

TÚI XỐP BÓNG MỠ TỪ 0.5KG ĐẾN 20KG

Mã SP: TXM02

Xoá

Liên hệ Liên hệ
26 TÚI XỐP PE BÓNG MỠ HÀNG CHỢ

TÚI XỐP PE BÓNG MỠ HÀNG CHỢ

Mã SP: TXM03

Xoá

Liên hệ Liên hệ
27 MÀNG XỐP PE FOAM

MÀNG XỐP PE FOAM

Mã SP: MXPF1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
28 SẢN XUẤT MÀNG XỐP PE FOAM

SẢN XUẤT MÀNG XỐP PE FOAM

Mã SP: MXPF2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
29 MÀNG MÚT XỐP PE FOAM

MÀNG MÚT XỐP PE FOAM

Mã SP: MXPF3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
30 MÀNG PE FOAM

MÀNG PE FOAM

Mã SP: MXPF4

Xoá

Liên hệ Liên hệ
31 MÚT XỐP PE FOAM

MÚT XỐP PE FOAM

Mã SP: MXPF5

Xoá

Liên hệ Liên hệ
32 CƠ SỞ SẢN XUẤT MÀNG XỐP PE FOAM

CƠ SỞ SẢN XUẤT MÀNG XỐP PE FOAM

Mã SP: MXPF6

Xoá

Liên hệ Liên hệ
33 MÀNG XỐP PE OPP PHỦ BẠC

MÀNG XỐP PE OPP PHỦ BẠC

Mã SP: MXPPB1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
34 TẤM XỐP PE - OPP TRÁNG BẠC

TẤM XỐP PE - OPP TRÁNG BẠC

Mã SP: MXPPB2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
35 MÀNG XỐP PE - OPP CÁCH NHIỆT

MÀNG XỐP PE - OPP CÁCH NHIỆT

Mã SP: MXPB3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
36 TÚI XỐP HƠI

TÚI XỐP HƠI

Mã SP: TXH1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
37 TÚI XỐP KHÍ

TÚI XỐP KHÍ

Mã SP: TXH2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
38 TÚI XỐP NỔ

TÚI XỐP NỔ

Mã SP: TXH3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
39 MÀNG XỐP HƠI

MÀNG XỐP HƠI

Mã SP: MXH1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
40 MÀNG XỐP KHÍ

MÀNG XỐP KHÍ

Mã SP: MXH2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
41 MÀNG XỐP NỔ ĐÓNG GÓI

MÀNG XỐP NỔ ĐÓNG GÓI

Mã SP: MXH3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
42 MÀNG XỐP HƠI 7KG

MÀNG XỐP HƠI 7KG

Mã SP: MXH4

Xoá

Liên hệ Liên hệ
43 MÀNG XỐP HƠI GIẢM CHẤN

MÀNG XỐP HƠI GIẢM CHẤN

Mã SP: MXH5

Xoá

Liên hệ Liên hệ
44 MÀNG XỐP KHÍ BỌC HÀNG

MÀNG XỐP KHÍ BỌC HÀNG

Mã SP: MXH6

Xoá

Liên hệ Liên hệ
45 MÀNG XỐP BỐP NỔ

MÀNG XỐP BỐP NỔ

Mã SP: MXH7

Xoá

Liên hệ Liên hệ
46 SẢN XUẤT MÀNG XỐP HƠI BONG BÓNG KHÍ

SẢN XUẤT MÀNG XỐP HƠI BONG BÓNG KHÍ

Mã SP: MXH8

Xoá

Liên hệ Liên hệ
47 MÀNG XỐP HƠI TPHCM

MÀNG XỐP HƠI TPHCM

Mã SP: MXH9

Xoá

Liên hệ Liên hệ
48 DÂY THỪNG NILON 01

DÂY THỪNG NILON 01

Mã SP: DTNL1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
49 DÂY THỪNG NILON 02

DÂY THỪNG NILON 02

Mã SP: DTNL2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
50 DÂY THỪNG NILON 03

DÂY THỪNG NILON 03

Mã SP: DTNL3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
51 DÂY THỪNG NILON 04

DÂY THỪNG NILON 04

Mã SP: DTNL4

Xoá

Liên hệ Liên hệ
52 DÂY THỪNG NILON 05

DÂY THỪNG NILON 05

Mã SP: DTNL5

Xoá

Liên hệ Liên hệ
53 DÂY THỪNG NILON 06

DÂY THỪNG NILON 06

Mã SP: DTNL6

Xoá

Liên hệ Liên hệ
54 DÂY DÙ 01

DÂY DÙ 01

Mã SP: DD1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
55 DÂY DÙ 02

DÂY DÙ 02

Mã SP: DD2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
56 DÂY DÙ 03

DÂY DÙ 03

Mã SP: DD3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
57 DÂY DÙ 04

DÂY DÙ 04

Mã SP: DD4

Xoá

Liên hệ Liên hệ
58 DÂY DÙ 05

DÂY DÙ 05

Mã SP: DD5

Xoá

Liên hệ Liên hệ
59 DÂY DÙ 06

DÂY DÙ 06

Mã SP: DD6

Xoá

Liên hệ Liên hệ
60 GIÀY BẢO HỘ LĐ 01

GIÀY BẢO HỘ LĐ 01

Mã SP: GBHLĐ1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
61 GIÀY BẢO HỘ LĐ 02

GIÀY BẢO HỘ LĐ 02

Mã SP: GBHLĐ2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
62 GIÀY BẢO HỘ LĐ 03

GIÀY BẢO HỘ LĐ 03

Mã SP: GBHLĐ3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
63 GIÀY BẢO HỘ LĐ 04

GIÀY BẢO HỘ LĐ 04

Mã SP: GBHLĐ4

Xoá

Liên hệ Liên hệ
64 GIÀY BẢO HỘ LĐ 05

GIÀY BẢO HỘ LĐ 05

Mã SP: GBHLĐ5

Xoá

Liên hệ Liên hệ
65 GIÀY BẢO HỘ LĐ 06

GIÀY BẢO HỘ LĐ 06

Mã SP: GBHLĐ6

Xoá

Liên hệ Liên hệ
66 DÂY CHẰNG 01

DÂY CHẰNG 01

Mã SP: DC01

Xoá

Liên hệ Liên hệ
67 DÂY CHẰNG 02

DÂY CHẰNG 02

Mã SP: DC02

Xoá

Liên hệ Liên hệ
68 DÂY CHẰNG 03

DÂY CHẰNG 03

Mã SP: DC 03

Xoá

Liên hệ Liên hệ
69 DÂY CHẰNG 04

DÂY CHẰNG 04

Mã SP: DC 04

Xoá

Liên hệ Liên hệ
70 DÂY CHẰNG 05

DÂY CHẰNG 05

Mã SP: DC 05

Xoá

Liên hệ Liên hệ
71 DÂY CHẰNG 06

DÂY CHẰNG 06

Mã SP: DC 06

Xoá

Liên hệ Liên hệ
72 NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 01

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 01

Mã SP: NBHDL 1

Xoá

Liên hệ Liên hệ
73 NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 02

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 02

Mã SP: NBHDL 2

Xoá

Liên hệ Liên hệ
74 NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 03

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 03

Mã SP: NBHDL 3

Xoá

Liên hệ Liên hệ
75 NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 04

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 04

Mã SP: NBHDL 4

Xoá

Liên hệ Liên hệ
76 NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 05

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 05

Mã SP: NBHDL 5

Xoá

Liên hệ Liên hệ
77 NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 06

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 06

Mã SP: NBHDL 6

Xoá

Liên hệ Liên hệ
78 QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1

Mã SP: QABHLD 01

Xoá

Liên hệ Liên hệ
79 QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 2

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 2

Mã SP: QABHLD 02

Xoá

Liên hệ Liên hệ
80 QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 3

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 3

Mã SP: QABHLD 03

Xoá

Liên hệ Liên hệ
81 QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 4

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 4

Mã SP: QABHLD 04

Xoá

Liên hệ Liên hệ
82 QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 5

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 5

Mã SP: QABHLD 05

Xoá

Liên hệ Liên hệ
83 QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 6

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG 6

Mã SP: QABHLD 06

Xoá

Liên hệ Liên hệ
84 ÁO MƯA CÁC LOẠI 1

ÁO MƯA CÁC LOẠI 1

Mã SP: AM 01

Xoá

Liên hệ Liên hệ
85 ÁO MƯA CÁC LOẠI 2

ÁO MƯA CÁC LOẠI 2

Mã SP: AM 02

Xoá

Liên hệ Liên hệ
86 ÁO MƯA CÁC LOẠI 3

ÁO MƯA CÁC LOẠI 3

Mã SP: AM 03

Xoá

Liên hệ Liên hệ
87 ÁO MƯA CÁC LOẠI 4

ÁO MƯA CÁC LOẠI 4

Mã SP: AM 04

Xoá

Liên hệ Liên hệ
88 ÁO MƯA CÁC LOẠI 5

ÁO MƯA CÁC LOẠI 5

Mã SP: AM 05

Xoá

Liên hệ Liên hệ
89 ÁO MƯA CÁC LOẠI 6

ÁO MƯA CÁC LOẠI 6

Mã SP: AM 06

Xoá

Liên hệ Liên hệ
90 BAO TẢI, BAO BÌ PP

BAO TẢI, BAO BÌ PP

Mã SP: 01

Xoá

Liên hệ Liên hệ
91 BAO ĐỰNG NÔNG SẢN

BAO ĐỰNG NÔNG SẢN

Mã SP: 02

Xoá

Liên hệ Liên hệ
92 BAO ĐỰNG LÚA NGÔ, THỰC PHẨM CHĂN NUÔI

BAO ĐỰNG LÚA NGÔ, THỰC PHẨM CHĂN NUÔI

Mã SP: 03

Xoá

Liên hệ Liên hệ
93 BAO BÌ NÔNG SẢN

BAO BÌ NÔNG SẢN

Mã SP: 04

Xoá

Liên hệ Liên hệ
94 PHÂN PHỐI BAO BÌ, BAO TẢI GIÁ SỈ GIÁ RẺ

PHÂN PHỐI BAO BÌ, BAO TẢI GIÁ SỈ GIÁ RẺ

Mã SP: 05

Xoá

Liên hệ Liên hệ
95 BAO TẢI DỨA

BAO TẢI DỨA

Mã SP: 06

Xoá

Liên hệ Liên hệ
96 HỘP XỐP ĐỰNG CƠM, ĐỰNG XÔI

HỘP XỐP ĐỰNG CƠM, ĐỰNG XÔI

Mã SP: 01

Xoá

Liên hệ Liên hệ
97 HỘP XỐP GIÁ SỈ CHO CÁC CỬA HÀNG, ĐẠI LÝ

HỘP XỐP GIÁ SỈ CHO CÁC CỬA HÀNG, ĐẠI LÝ

Mã SP: 02

Xoá

Liên hệ Liên hệ
98 HỘP XỐP ĐỰNG THỨC ĂN CÓ KHỨA

HỘP XỐP ĐỰNG THỨC ĂN CÓ KHỨA

Mã SP: 03

Xoá

Liên hệ Liên hệ
99 CUNG CẤP HỘP XỐP GIÁ SỈ

CUNG CẤP HỘP XỐP GIÁ SỈ

Mã SP: 04

Xoá

Liên hệ Liên hệ
100 ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP HỘP XỐP ĐỰNG THỨC ĂN GIÁ SỈ

ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP HỘP XỐP ĐỰNG THỨC ĂN GIÁ SỈ

Mã SP: 05

Xoá

Liên hệ Liên hệ
101 HỘP XỐP ĐỰNG THỨC ĂN CÁC LOẠI

HỘP XỐP ĐỰNG THỨC ĂN CÁC LOẠI

Mã SP: 06

Xoá

Liên hệ Liên hệ
Tổng Cộng Liên hệ